Giỏ hàng bạn có: 1 Sản phẩm. Tổng tiền : 8.200.000 đ
ẢnhTên sản phẩm
Dell Latitude E7450 i5 5300U 8GB 256GB 14 FHD 1,5KG
x 8.200.000 đ = 8.200.000 đ
Tổng tiền phải thanh toán
8.200.000 đ